Қаржылық есеп-қисап

Қаржылық есеп-қисап

  • 2018

  • 2017

  • 2016

  • 2015

  • 2014

  • 2013

  • 2012

  • 2011

  • 2007-2010

«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ-ы өзінің қаржылық қызметінің қорытындысы туралы мәліметтерді жариялайды. «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ сыртқы аудиторлары туралы мәліметтер:

Аудиторлық ұйымдардың қызметтерін тарту кезінде, аудиторлық ұйымдар көрсететін аудиторлық емес қызметтерді қоса алғанда, «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Аудиторлық ұйымдардың қызметтерін тарту саласындағы саясатты басшылыққа алады.

«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ-ның 2017-2019 жылдар сыртқы аудиторы  «ПрайсуотерхаусКуперс» ЖШС болып табылады.

«Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ Басқармасының 2017 жылғы 12 мамырдағы шешімінің негізінде «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ пен «ПрайсуотерхаусКуперс» ЖШС бір көзден тәсілімен 2017, 2018, және 2018 жылдардағы ҚЕХС бойынша қаржылық есеп-қисап аудиті үшін Аудиторлық қызметтерді сатып алу туралы ұзақ мерзімді шарт жасасты.

«ПрайсуотерхаусКуперс» ЖШС-нің жоғарыда аталған Шарт бойынша аудиторлық қызмет ақысының мөлшері ҚҚС-ты қоса есептегенде 542 080 000 (бес жүз қырық екі миллион сексен мың) теңгені құрайды.

«ПрайсуотерхаусКуперс» ЖШС 2017ж.03.10. № 664/ҰАК-17 шартқа сәйкес 2017 жылғы қазан айының ішінде ҚҚС-ты қоса, жалпы сомасы 830 480 (сегіз жүз отыз мың төрт жүз сексен) теңгеге «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ қызметкерлері үшін «Тиімділікті басқару (CIMA P1)» семинарын өткізу бойынша қызмет көрсетті.

Сыртқы аудиторлар: